تبلیغات
مرکز خدمات بیمه ای دفاتر پیشخوان دولت (استان خوزستان) - نمونه نامه ارسالی به تمامی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان اهواز

با بیمه ی سامان آرامش را تجربه كنید
تاریخ:سه شنبه 30 فروردین 1390-09:47 ق.ظ

نمونه نامه ارسالی به تمامی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان اهواز

 

نمونه نامه ارسال شده

 

احتراما درچهارچوب تفاهم نامه همکاری وتوسعه اموربیمه ایبا این نامه همكاری شود

این نامه از طرف انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان اهواز ارسال گردیده است

 

ادامه مطلب .....