تبلیغات
مرکز خدمات بیمه ای دفاتر پیشخوان دولت (استان خوزستان) - نمونه نامه ارسالی به تمامی دفاتر پیشخوان دولت شهرستانهای خوزستان

با بیمه ی سامان آرامش را تجربه كنید
تاریخ:شنبه 3 اردیبهشت 1390-02:53 ب.ظ

نمونه نامه ارسالی به تمامی دفاتر پیشخوان دولت شهرستانهای خوزستان

نمونه نامه ارسالی 

 

احتراما درچهارچوب تفاهم نامه همکاری وتوسعه اموربیمه ای با این نامه همكاری شود

این نامه از طرف انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان اهواز ارسال گردیده است

ادامه مطلب ........