تبلیغات
مرکز خدمات بیمه ای دفاتر پیشخوان دولت (استان خوزستان) - نرخ كارمزد دفاتر پیشخوان

با بیمه ی سامان آرامش را تجربه كنید
تاریخ:شنبه 7 خرداد 1390-03:04 ب.ظ

نرخ كارمزد دفاتر پیشخوان

 

نرخ كارمزد دفاتر پیشخوان از مقدار حق بیمه ای كه از بیمه گذار دریافت می كنند عبارت است .

 

با احتساب 5% صدور

 رشته ها كارمزد 
 آتش سوزی صنعتی  13%
 آتش سوزی غیر صنعتی  16%
 مرهونات آتش سوزی           10%
 شخص ثالث     8%
 بدنه  11%
 درمان گروهی    11%
 درمان مسافران خارجی  12%
 حوادث گروهی  23%
 حوادث انفرادی  24%
 باربری وارداتی  18%
 باربری داخلی و صادرات  22%
 مرهونات باربری  13%
 مسئولیت کارفرما  19%
 مسئولیت پزشکان  19%
 مسئولیت ناجیان  19%
 مسئولیت متصدیان حمل  19%
 مسئولیت تضمین گمرک  19%
 مسئولیت تمام خطر 19%
 بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما 8%
 تمام خطر مقاطعه کاری تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات 18%
 عمر انفرادی و عمر گروهی 11%